Kontaktkort, nettside og sosiale kanaler. Vink, ditt digitale håndtrykk.

Vink, mer enn bare et visittkort

Hva er Vink?

Vink er et digitalt bedriftskort som erstatter bruk av tradisjonelle visittkort.

Vink er et kort som enkelt tæppes på mottagers mobiltelefon slik at du umiddelbart kan laste ned all kontakt informasjon, bedriftens hjemmeside, sosiale medier, linker etc. Vink kortet skaper en bro mellom kommunikasjon og teknologi. Lettvint for alle parter og uten behov for noe form for app. 

Vi skreddersyr menyen etter din bedrift sine ønsker og behov. Alt blir designet ut ifra bedriftens egen profil og vi kan bistå med grafisk hjelp om ønskelig. 

På verdensbasis er det pr. i dag ca. 200 millioner brukere av tradisjonelle visittkort. Det er estimert at det blir trykt ca. 27 millioner daglig, noe som tilsvarer rett under 10 milliarder trykte visittkort årlig. Av disse blir 88% kastet, mistet, osv., dette tilsvarer over 8 milliarder visittkort. Vink kortet blir produsert i Norge, du trenger kun et kort, noe som igjen tilgodeser god lønnsomhet for din bedrift samt ivaretar bærekraft og miljø.

For hvert 2000 delte og trykte visittkort har bedrifter en økning i salg på ca. 2,5%, ved bruk av ditt nye Vink kort skannes man inn i kontakt feltet på mottagers mobiltelefon og du vet din bedrifts informasjon har blitt mottatt, lagret og ikke kastet.

Vink, ditt digitale håndtrykk!

Synlighet

For å oppnå synlighet så trenger vi en markedsplan. Denne består av makesplanlegging, markedsmål, segmentering og markedsstrategi. Vink er et produkt som er laget for å bidra til markedsstrategi for å best nå potensielle kunder. Vink er med på å lette og tilrettelegge salgsarbeid i forhold til bedriftens målgrupper. I dag foregår store deler av salg via sosiale kanaler og presset der blir stadig større. Vink bidrar til bedriftens synlighet og fortsetter å bygge merkevaren, siden man kommer direkte inn på mobilen og inn i telefonlisten med all korrekt informasjon, inklusiv bedriftens logo.

Skreddersydd

Bedrifter har forskjellige behov og benytter forskjellige flater for å nå ut til sine målgruppe. Vink er med på å ivareta og opprettholde bedriftens kommunikasjon og merkevare. Vink skreddersyr løsninger som er tilpasset bedriften slik at de ansatte kan med enkelhet dele bedriftens informasjon, på alle flater uten å måtte åpne forskjellige apper. Vink kortet tæppes på mottakkers telefon og uten behov for app kan man enkelt dele. Vink kan dele sosialekanaler, nyehtsbrev, filer og CTA (call to action). Vi står for all produksjon for å lette bedrfitens arbied. Vi utfører også alle endringer.

Bærekraft

Vink er med på å bidra til et mer bærekraftig miljøavtrykk. Ved å redusere trykk kan vi bidra til et bedre miljø som skaper solidaritet til vår fremtidige generasjon. Vår klode har begrensett med ressurser og for at vår neste generasjon skal få muligheter til å utvikle seg er det viktig å starte i dag. Med Vink så trenger du kun et kort. Kortet bruker både NFC og QR som gjør at du kan tæppe kortet 100.000 ganger og qr koden har ubegrenset bruk. Bidra til miljøet du også!

Dynamisk
innhold

Vink er bygget for å kunne ha et dynamisk innhold. Det vil si at Vink kan foreta sanntids endringer. Når bedriften har folk ute på reise og ønsker å oppdatere informasjonen sine ansatte har med seg, gjør Vink slik at når kortet tæppes så ligger all den korekte informasjonen der. Det å kunne endre informasjonen på kortet er et viktig og et sterkt virkemiddel i å bygge merkevare og ivareta riktig bruk. Vink står for alle endringer for å holde høy sikkerhet og ikke minst lette arbeidet til bedriften.

Vi gjør
jobben

Vink er et bedriftskort som er veldig enkelt å bruke. Kortet kan enkelt tæppes på telefonen du ønsker å dele med eller skannes via QR kode. Alt innholdet på kortet blir produsert av Vink samt alle endringer. Når man blir kunde hos Vink så skal dette være en enkel prosess for firmaet. Vink birdrar til å lette arbied og enkel deling av bedriftens ansatte og sosiale kanaler.

Vink tjenester

Inkludert i Vink abonnomnet
Meny tilpasset bedriftens behov.
Oppsett av kontaktkort.
Endringer av informasjon.
Support og veiledning.

Tilleggstjenester
Ekstra kort kan bestille ved behov.

Abonnementet blir fakturert årlig og nye
kort blir utsendt ved fornyelse av abonnement.
Logo må leveres i .ai eller .eps format.

Samarbeidspartnere

 Vi takker våre samarbeidspartenere for at de ville være med oss i starten for å teste og utvikle Vink.
Å skape et nytt produkt krever kunnskap, erfaring og innsyn i markedet. Ved å få god hjelp har vi kunnet utvikle Vink til å fungere optimalt og fortsette utviklingen.

Vink er det digitale håndtrykket. Kort vei til deling av visittkort, nettside og sosiale kanaler.

Alle rettigheter tilhører
Vink AS
Org.nummer: 922 758 794
Telefon: 477 16 669