Instruksjoner

Vi har laget en video som gir en kort forklaring til hvordan du kan bruke Vink kortet på telefonen. Viktig at telefonen til mottaker er åpen og klar til bruk. Ved å «tæppe» kortet åpner det seg en meny. Her kan man gå direkte til hjemmeside, sosiale kanaler eller laste ned kontaktkort til telefonen. Alt med enkle klikk.

Video for iPhone

Video for Android

Vink er det digitale håndtrykket. Kort vei til deling av visittkort, nettside og sosiale kanaler.